تیغه پولیش 15mm دستگاه Yilmaz برای کنج داخلی پروفیل (YT 16 )

قیمت اصلی: 2,424,060
6 ٪
قیمت ویژه: 2,278,000 تومان
افزودن به سبد خرید
محصولات مشابه
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 01 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 01 )
50301001

3,043,810 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل لمینیت ( YT 02 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل لمینیت ( YT 02 )
50301002

2,923,210 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Schtec برای کنج داخلی پروفیل (YT 02-2)
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Schtec برای کنج داخلی پروفیل (YT 02-2)
50301004

4,202,240 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Schtec برای پروفیل لمینیت (YT 02-3)
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Schtec برای پروفیل لمینیت (YT 02-3)
50301005

2,923,210 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03-1 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03-1 )
50301007

2,546,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Schtec برای پروفیل سفید ( YT 02-1 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Schtec برای پروفیل سفید ( YT 02-1 )
50301003

2,801,270 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03-2 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03-2 )
50301008

2,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 05 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 05 )
50301010

1,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش خمیده دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 06 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش خمیده دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 06 )
50301011

1,809,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای کنج داخلی پروفیل (YT 07 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای کنج داخلی پروفیل (YT 07 )
50301012

4,811,270 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03 )
50301006

1,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل لمینیت ( YT 04 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل لمینیت ( YT 04 )
50301009

1,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 07-1 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 07-1 )
50301013

1,350,000 تومان
افزودن به سبد خریدمحل پولیش کنج داخلی پروفیل
برند دستگاه Yilmaz
نوع پروفیل سفید - لمینیت
محل استفاده جهت تمیز نمودن زائده های ناشی از جوش پروفیل uPVC
وزن (گرم) 120
نوع دستگاه تمیز کننده CNC
کد رفرنس YT 16