تیغه پولیش 3.5mm دستگاه Yilmaz برای پروفیل سفید ( YT 14-1 )

قیمت اصلی: 1,650,000
6 ٪
قیمت ویژه: 1,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
محصولات مشابه
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 01 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 01 )
50301001

3,043,810 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل لمینیت ( YT 02 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل لمینیت ( YT 02 )
50301002

2,923,210 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Schtec برای کنج داخلی پروفیل (YT 02-2)
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Schtec برای کنج داخلی پروفیل (YT 02-2)
50301004

4,202,240 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Schtec برای پروفیل لمینیت (YT 02-3)
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Schtec برای پروفیل لمینیت (YT 02-3)
50301005

2,923,210 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03-1 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03-1 )
50301007

2,546,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Schtec برای پروفیل سفید ( YT 02-1 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Schtec برای پروفیل سفید ( YT 02-1 )
50301003

2,801,270 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03-2 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03-2 )
50301008

2,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 05 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 05 )
50301010

1,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش خمیده دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 06 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش خمیده دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 06 )
50301011

1,809,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای کنج داخلی پروفیل (YT 07 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای کنج داخلی پروفیل (YT 07 )
50301012

4,811,270 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 03 )
50301006

1,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل لمینیت ( YT 04 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل لمینیت ( YT 04 )
50301009

1,450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 07-1 )
مشاهده سریع

تیغه پولیش دستگاه Murat برای پروفیل سفید ( YT 07-1 )
50301013

1,350,000 تومان
افزودن به سبد خریدمحل پولیش سطوح بالایی و پایینی گوشه پروفیل
برند دستگاه Yilmaz
نوع پروفیل سفید
محل استفاده جهت تمیز نمودن زائده های ناشی از جوش پروفیل uPVC
وزن (گرم) 100
نوع دستگاه تمیز کننده CNC
کد رفرنس YT 14-1